Shop Forum More Submit  Join Login
About Film & Animation / Artist Pham khanh duyMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 34 Deviations 5 Comments 849 Pageviews
×

Newest Deviations

anime Viet Nam by bisiti1000 anime Viet Nam :iconbisiti1000:bisiti1000 13 0 background anime by bisiti1000 background anime :iconbisiti1000:bisiti1000 0 0 background anime by bisiti1000 background anime :iconbisiti1000:bisiti1000 1 0 eechi Anime Viet Nam by bisiti1000 eechi Anime Viet Nam :iconbisiti1000:bisiti1000 7 2 background anime by bisiti1000 background anime :iconbisiti1000:bisiti1000 1 0 anime viet nam by bisiti1000 anime viet nam :iconbisiti1000:bisiti1000 14 2 IA anime Upgrade drawing technique by bisiti1000 IA anime Upgrade drawing technique :iconbisiti1000:bisiti1000 2 0 Character design android girl anime by bisiti1000 Character design android girl anime :iconbisiti1000:bisiti1000 4 0 Character design by bisiti1000 Character design :iconbisiti1000:bisiti1000 3 0 Character design by bisiti1000 Character design :iconbisiti1000:bisiti1000 3 0 blade and soul VN by bisiti1000 blade and soul VN :iconbisiti1000:bisiti1000 1 0 Character design by bisiti1000 Character design :iconbisiti1000:bisiti1000 2 0 Character design by bisiti1000 Character design :iconbisiti1000:bisiti1000 0 0 Character design by bisiti1000 Character design :iconbisiti1000:bisiti1000 0 0 Character design by bisiti1000 Character design :iconbisiti1000:bisiti1000 0 0 Character design by bisiti1000 Character design :iconbisiti1000:bisiti1000 3 0

Groups

Activity


anime Viet Nam
I will accept a small fee for anyone, Anime, eechi, hentai My goal is to be able to draw an anime movie My works towards beauty, cute, kute, moe, kimochi, stimulant, sexy and above all anime. Actually I have just perfected my drawing technique so I hope everyone can support me, thank you
 tôi sẽ nhận vẽ với 1 khoản phí nho nhỏ cho bất cứ ai , thể loại Anime , eechi , hentai  
mục tiêu tôi hướng đến là có thể vẽ cho 1 bộ phim anime nào đây  
những tác phẩm của tôi hướng tới  cái đẹp , dễ thương ,kute ,moe, kimochi , kích thích, gợi cảm và hơn hết là  chất anime
thực sự tôi cũng chỉ mới hoàn thiện kỹ thuật  vẽ của mình vì vậy tôi mong mọi người có thể ủng hộ cho tôi , thank
Loading...
eechi Anime Viet Nam

an anime eechi for my anime project, in the old world character is a man with a soul as a woman, a fashion designer and worshiping beauty and want to live as yourself, He spent a lot of money on surgery to become a girl, but unfortunately the surgery failed and he died in surgery, but the story has just begun, he was reborn. in another world along with 5 other main characters (to be completed in the coming time) with the body of a girl he desires, and in this new world 6 people with their minds, They will face and fight with the most meaningful battle in their lives, to decipher all the questions  (I am a vertical man, genuine) character in the air to me
 một cảnh anime eechi cho dự án anime của riên tôi  , ở thế giới cũ nhân vật là một người đàn ông với tâm hồn là 1 người phụ nữ  , 1 nhà thiết kế thời trang và tôn thờ cái đẹp và muốn sống là chính mình , ông đã bỏ ra rất nhiều tiền để phẫu thuật để trở thành là 1 cô gái , nhưng không may mắn cuộc phẫu thuật đã thất bại và ông đã chết trong cuộc phẫu thuật đấy , nhưng truyện chỉ mới bắt đầu , ông đã được tái sinh ở 1 thế giới khác cùng với 5 nhân vật chính khác ( sẽ được hoàn thiện trong  Thời gian tới ) với 1 thân hình của 1 cô gái  mà ông ao ước , và tại thế giới mới này 6 con người với ý trí của họ, họ sẽ phải đối mặt và đấu tranh với cuộc chiến có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của họ , để giải mã tất có mọi câu hỏi  
( tôi là một người đàn ông thẳng đứng ,  chính hiệu )   nhân vật trên không niên quan tới tôi

I will accept a small fee for anyone, Anime, eechi, hentai My goal is to be able to draw an anime movie My works towards beauty, cute, kute, moe, kimochi, stimulant, sexy and above all anime. Actually I have just perfected my drawing technique so I hope everyone can support me, thank you
 tôi sẽ nhận vẽ với 1 khoản phí nho nhỏ cho bất cứ ai , thể loại Anime , eechi , hentai  
mục tiêu tôi hướng đến là có thể vẽ cho 1 bộ phim anime nào đây  
những tác phẩm của tôi hướng tới  cái đẹp , dễ thương ,kute ,moe, kimochi , kích thích, gợi cảm và hơn hết là  chất anime
thực sự tôi cũng chỉ mới hoàn thiện kỹ thuật  vẽ của mình vì vậy tôi mong mọi người có thể ủng hộ cho tôi , thank 
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

bisiti1000's Profile Picture
bisiti1000
Pham khanh duy
Artist | Film & Animation
Vietnam
về hentai thì có gì sai tôi yêu các nhân vật Anime và tôi muốn họ hàng phục thì có gì sai
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconjstreel:
jstreel Featured By Owner Feb 19, 2017
Thanks for the watch!
Reply
:iconnatsuko-hiragi:
Natsuko-Hiragi Featured By Owner Nov 21, 2016  Professional Photographer
Hey thank you for watching us!^^
Reply